Uzdatnianie wód popłucznych — zasada działania systemu

Każda jednostka Ultraecoswim to kompletny zestaw urządzeń do przeprowadzania procesu ultrafiltracji basenowej wody popłucznej, która następnie jest zawracana do układu basenowego jako woda czysta (surowa).

Sam proces ultrafiltracji polega najogólniej na tym, że oddzielamy wodę surową od cząstek, których nie chcemy mieć w jej składzie. Woda z procesu płukania filtrów, z zawartością substancji mikrobiologicznych i organicznych, jest ściekiem i bez procesu ultrafiltracji musiałaby zostać odprowadzona do kanalizacji. Profesjonalne uzdatnienie tej wody oszczędza ją i ogranicza zrzut ścieków.

Kolejnym istotnym zadaniem systemu Ultraecoswim jest redukcja chloramin w wodzie basenowej. Chloraminy to efekt uboczny związany z procesem dezynfekcji wody basenowej. Powstaje on w reakcji z substancjami organicznymi, pochodzącymi od ludzi kąpiących się w basenach. To ten związek jest odpowiedzialny za nieprzyjemny zapach, który przez ludzi określany jest mianem zapachu chloru. Redukowanie poziomu chloramin jest zalecanym działaniem dla wszystkich zarządców obiektów basenowych.

Schemat działania zestawu Ultraecoswim do uzdatniania wód popłucznych 

W sposób obrazowy prezentujemy zasadę działania zestawu. Schematycznie przedstawiony jest proces filtracji wody basenowej z filtrem piaskowym oraz proces ten po podpięciu zestawu do uzdatniania wód popłucznych. 

 

Wyposażenie przykładowej jednostki Ultraecoswim do uzdatniania wód popłucznych

 • filtr ciśnieniowy ze złożem AFM
 • membrany ultrafiltracyjne
 • pompa obiegowa
 • pompa płukania wstecznego
 • pompy dozujące środki chemiczne
 • zbiornik filtratu
 • szafa sterująca z panelem dotykowym (z opcją wyboru języka)
 • aparatura pomiarowa
 • armatura systemu hydraulicznego

Aby sprostać wymaganiom różnych obiektów basenowych, systemy odzysku wód popłucznych są „szyte na miarę potrzeb”. Dobór pojedynczych podzespołów może być indywidualny, co pozwala na elastyczne dopasowanie do różnorodnych warunków panujących na obiektach basenowych.

Ultraecoswim - dotykowy panel sterujący z menu w języku polskim  odzysk wód popłucznych - panel sterujący Ultraecoswim

Odzysk wód popłucznych — elementy wpływające na konfigurację jednostki  Ultraecoswim

Zasadniczy wpływ na konfigurację zestawu mają poniższe czynniki:

 • basen istniejący czy nowo projektowany
 • ilość wód popłucznych
 • ilość obiegów wody basenowej
 • rozdział wody po ultrafiltracji (opcjonalnie)
 • redukcja chloramin (opcjonalnie)
 • koncentracja zasolenia w wodzie słonej
 • możliwości w zakresie rozmieszczenie podzespołów
 • droga transportowa

Można dobrać różne średnice filtra, zbiornika i dopasować ich wysokości. Jest też możliwość dostarczenia filtrów w elementach i ich montaż na miejscu. Szczególnie istotne jest to dla istniejących obiektów, gdzie czasami bariery architektoniczne (np. wąskie przejścia) nastręczają trudności logistycznych. Możliwość dopasowania do istniejących warunków oraz założeń użytkowych inwestora jest jedną z wielu zalet systemu Ultraecoswim. 

Jednostka Ultraecoswim dostarczana jest najczęściej europalecie, co pozwala na jej wygodne dostarczenie na miejsce instalacji

Przykładowe konfiguracje Ultraecoswim z systemem uzdatniania wody basenowej

Prezentujemy przykładowe konfiguracje jednostek Ultraecoswim z obiegami basenowymi. Uwzględniono w nich ilość tych obiegów oraz wyposażenie w układ do redukcji chloramin:

 • odzysk wód popłucznych z jednego obiegu basenowego (Wariant A)
 • odzysk wód popłucznych z wielu obiegów basenowych (Wariant B)
 • odzysk wód popłucznych z jednego obiegu basenowego z redukcją chloramin (Wariant C)
 • odzysk wód popłucznych z wielu obiegów basenowych z redukcją chloramin (Wariant D)

Copyright © 2024 Ultra Eco Swim. Wszelkie prawa zastrzeżone