Odzysk wód popłucznych z basenów a jakość wody

Zarządzający basenami stale borykają się z problemem wysokich kosztów związanych z funkcjonowaniem podlegających im obiektów. Optymalizacja kosztów funkcjonowania pływalni to w wielu przypadkach instalacja paneli słonecznych czy systemów wentylacji z odzyskiem ciepła. Oszczędności związane z wykorzystywaniem wody to kolejny istotny element. Kluczowe jest jednak, aby poszukując oszczędności nie obniżać standardów i przestrzegać uregulowanych prawnie wymagań dotyczących jakości i parametrów wody. 

Jakie są wymagania dla uzdatnionych wód popłucznych? 

Te wymogi są bardzo rygorystyczne. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. Aby woda popłuczna pochodząca z płukania filtrów basenowych mogła zostać uznana za bezpieczną, musi spełniać te same standardy i parametry jakościowe co woda pitna. Aby woda popłuczna była uznana za odpowiednią dla ludzi, musi mieć odpowiedni poziom pH oraz zawartość substancji chemicznych. Musi być też wolna od patogenów, wirusów i bakterii. Istotne również, aby poddawana uzdatnieniu woda popłuczna z basenów pochodziła wyłącznie z płukania filtrów w instalacjach do uzdatniania wody w basenie. 

W prawie polskim wymogi w sprawie jakości wody pitnej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia. 

Parametry wody pitnej wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 11 grudnia 2017 r., Poz. 2294) szczegółowo przedstawia wymogi w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ten 43 stronicowy dokument dokładnie precyzuje wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne dla wody. 

W zakresie parametrów mikrobiologicznych precyzuje dopuszczalne dla zdrowia ludzkiego poziomy mikroorganizmów chorobotwórczych. 

W zakresie parametrów fizykochemicznych podane są dopuszczalne stężenia pierwiastków. Są to m.in.: 

  • THM (trihalometany)< 0,02 mg/l
  • AOX< 0,1 mg/l (zawartości związków halogenoorganicznych)
  • chlorany< 5 mg/l
  • bromiany< 0,2 mg/l
  • utlenialność nadmanganianu potasu< 5 mg O2/l odpowiednio do KMnO4 < 20 mg/l
  • wolny chlor> 0,3 mg/l
  • kwasowość> 0,7 mmol/l
  • mętność< 0,2 FNU

Wymagania organoleptyczne są opisane jako akceptowalne wartości dla smaku, zapachu, barwy czy mętności wody pitnej. 

Materiały do stosowania w systemach do odzysku wód popłucznych

Zarówno krajowe, jak i branżowe normy określają, że systemy do odzysku wody popłucznej muszą być wyprodukowane z materiałów bezpiecznych, nadających się do stosowania z wodą pitną.

Copyright © 2024 Ultra Eco Swim. Wszelkie prawa zastrzeżone

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam