Kontakt w sprawie odzysku wód popłucznych Ultraecoswim

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000369499, NIP: 886-000-33-38, Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.

ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych

tel. 74 841 55 19

Osoba kontaktowa:

Bartłomiej Palenicki

tel. 798 064 188

e-mail: bartlomiej.palenicki@kompleks.pl

 

Producent systemu Ultraecoswim:

technol.si

 

Copyright © 2023 Ultra Eco Swim. Wszelkie prawa zastrzeżone