Opis systemu

 

System UltraEcoSwim usuwa:

 • zawiesiny, mikrobiologiczne i organiczne substancje zawarte w wodach popłucznych.

 • chloraminy

 

Jednostka UltraEcoSwim - parametry i wyposażenie:

 • wydajność: 2,5-10,0m3/h

 • membrana UF wykonana z PESM i mikronażu ~0,02μm

 • pompa z regulatorem obrotów - dla filtracji

 • pompa z regulatorem obrotów - dla płukania

 • filtr piaskowy

 • filtr mechaniczny (siatkowy) o mikronażu ~200 μm

 • zawory pneumatyczne z wyłącznikami krańcowymi

 • czujniki ciśnienia, przepływomierz, manometry

 • pompy dozujące do chemikaliów

 • zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 1,5m3 do płukania membrany UF

 • panel sterujący z mikroprocesorem programowalnym PLC do automatycznego sterowania procesami uzdatniania wody popłucznej, wyświetlacz dotykowy wskazujący aktualne parametry pracy (ciśnienie, przepływ, czas filtracji i płukania, pozycję każdego zaworu, alarmy, dane historyczne,..)

 • filtr ze złożem węgla aktywnego

 • pompa obiegowa filtra węglowego

 

Dla redukcji chloramin system został wyposażony w dodatkowy moduł wykorzystujący doskonałe właściwości sorpcyjne węgla aktywnego, co oznacza, iż parametry wyjściowe wody są takie jak wody świeżej o stężeniu chloru niższym niż woda z wodociągów.

 

Wymagania dla uzdatnionej wody popłucznej:

 • wymagania mikrobiologiczne:

identyczne jak dla wody pitnej. Obecność mikroorganizmów chorobotwórczych musi być poniżej dopuszczalnych stężeń dla zdrowia ludzkiego.

 • wymagania fizyko-chemiczne:

uzdatniona woda popłuczna musi  spełniać poniższe parametry:

 • THM < 0,02 mg/l

 • AOX < 0,1 mg/l (zawartości związków halogenoorganicznych)

 • chlorany < 5 mg/l

 • bromiany < 0,2 mg/l

 • utlenialność nadmanganianu potasu< 5 mg O2/l odpowiednio do KMnO4 < 20 mg/l

 • wolny chlor > 0,3 mg/l

 • kwasowość > 0,7 mmol/l

 • mętność < 0,2 FNU


Parametry i wyposażenie

  wydajność zas. el. moc el. zbiornik* podłączenie podłączenie zrzut ścieków wymiary
Model m3/h V kW D [mm] zb. przel. zb. popłucz. m3/h HxWxL [m]
UT 2.5 2,5 400 3,00 ø 1.000 2xDN40 DN40 15 2,0x0,9x2,2
UT 5 5 400 4,00 ø 1.200 2xDN40 DN40 25 2,0x0,9x2,7
UT 7.5 7,5 400 4,80 ø 1.400 2xDN50 DN40 40 2,0x1,0x3,2
UT 10 10 400 5,80 ø 1.600 2xDN50 DN50 50 2,0x1,2x3,2

 

Wytyczne do podłaczenia i projektowania:

W sprawie wytycznych do podłączenia i projektowania systemu prosimy o kontakt.

 

Copyright © 2022 Ultra Eco Swim. Wszelkie prawa zastrzeżone