Kontakt

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

ul. Ogrodowa 19

58-306 Wałbrzych

tel. 74 841 55 19

fax 74 841 55 61

www.kompleks.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000369499, NIP: 886-000-33-38.

Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Osoba kontaktowa:

Bartłomiej Palenicki

tel. 798 064 188

e-mail: bartlomiej.palenicki@kompleks.pl

 

Producent systemu:

technol.si

Copyright © 2022 Ultra Eco Swim. Wszelkie prawa zastrzeżone